ثبت شرکت های مادر یا هلدینگ

 

 | ثبتت شرکت ها |  ثبت شرکت با مسئولیت محدود |  ثبت شرکت

شرکت تخصصی مادر یا هلدینگ را چگونه تاسیس کنیم

گزارشی كاربردی در خصوص شركت تخصصی مادر (هلدينگ)
 

1-تعابير مختلف و تعريف كاربردی و مصطلح از شركت تخصصی مادر (هلدينگ)

1-1 از شركت تخصصی مادر یا هلدینگ تعابیر مختلفی چون شركت مادر، شركت دارنده، شركت كنترل كننده، شركت مالك، شركت صاحب سهم و شركت اصلی می‌شود.
1-2 شركت مادر شركتی است كه از طریق داشتن مالكیت سهام، فعالیت‌های شركت دیگر را كنترل می‌كند و خود دارای فعالیت تجاری نیست. فعالیت اصلی آن خرید سهام بیش از 50 درصد سهام شركت‌های دیگر است. اگر به منظوری غیر از كنترل كردن، سهام سایر شركت‌ها را خریداری نماید، شركت كنترل كننده محسوب نمی‌شود بلكه شركت سرمایه گذاری كننده است. شركت مادر تنها براساس مسائل مالی شركت‌های تابعه تصمیم گیری می‌كند.

2-تعريف شركت فرعی (شركت تابعه)

2-1 شركتی كه تمام یا بیش از نیمی از سهام آن را شركت دیگری داشته باشد.
توجه نمایید كه شركت تابعه یا فرعی با اصطلاحی به نام شركت وابسته متفاوت است. شركت وابسته، شركتی است كه به طور كامل یا غیر كامل با شركت دیگری براساس قرارداد همكاری می‌كند و سرمایه‌گذاری شركت مادر در آن كمتر از 50 درصد سهام است.
توجه نمایید كه شركت تابعه یا فرعی با اصطلاحی بنام شركت همبسته نیز متفاوت است. شركت هم‌بسته شركتی است كه شركت اصلی در شركت‌های تابعه آن سهامدار نبوده ولی حسب مورد، دارای مدیریت مشترك است.
توجه نمایید كه اصطلاح گروه یا GROUP شامل واحد اصلی و تمام واحدهای فرعی آن است كه مشمول شركت مادر تخصصی نیز می‌شود، یعنی می‌توانیم به جای اینكه بگوییم شركت هلدینگ ایران خودرو، از واژه گروه ایران خودرو استفاده نماییم.

 

3-تعريف شركت مادر تخصصی در ايران

در ایران به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و تكتیكی در زمینه شركت‌های هلدینگ، اصطلاح شركت هلدینگ و شركت سرمایه‌گذاری را، به طور یكسان به كار می‌برند و تصور عموم بر این است كه شركت هلدینگ، یك شركت سرمایه‌گذاری است، در حالیكه از نظر حقوقی، ساختار این دو شركت با یكدیگر متفاوت و متمایز است.
شركت‌های سرمایه‌گذاری، نهادی سود آفرین در امر خرید و فروش سهام هستند، ولی شركت مادر، نهادی است كه اداره شركتهای تابعه را بر عهده دارد.
نكته: در قانون تجارت ایران غالبا كنترل یك شركت توسط شركت مادر، از طریق تحصیل بیش از 50 درصد سهام آن معمول است و شركتی كه بیش از 50 درصد سهامش در اختیار شركت دیگر است، شركت فرعی تلقی می‌شود.
مفاد 159 و 160 قانون تجارت و مواد 138 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد مشكلاتی برای شركت‌های هلدینگ در زمینه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام یا از طریق فروش سهام جدید الانتشار و نیز در بحث نحوه استفاده از اندوخته توسعه، نموده است، جهت آگاهی بیشتر، مستندا به این مواد اشاره شده است:

-تفاوت هلدينگ و حالت ادغام دو شركت

با ادغام و اختلاط دو يا چند شركت، يك شركت واحد ايجاد ميشود. پس از ادغام، شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام شده، از بين ميرود در حاليكه در حالت هلدينگ، حتي اگر شركت مادر، صد در صد سهام شركت فرعي را در تملك داشته باشد، موجوديت شركت فرعي همچنان به صورت شخصيت حقوقي مستقل، باقي است. همچنين تفاوت ديگرشان در ساختار سازماني آنها مي باشد. در شركتهاي هلدينگ قدرت به صورت غير متمركز اعمال ميشود ولي پس از ادغام، قدرت كاملا به صورت متمركز بر شركت واحد حاصل ادغام ساير شركتها، اعمال ميگردد.

5-ويژگيهاي شركت هلدينگ

شركتهاي مادر، به دو دسته كلي از نظر مشخصات كلي تقسيم ميشوند:
نوع اول از شركتهاي مادر، شركتهاي سهامي هستند كه علاوه بر عمليات بازرگاني، بخشي از سرمايه خود را صرف خريد سهام در شركتهاي ديگر مينمايند و به آنها شركت كنترل كننده مي گويند.
نوع دوم از شركتهاي مادر، شركتهاي سهامي هستند كه تمام سرمايه خود را صرف خريد سهام در شركتهاي ديگر مي نمايند و فعاليت بازرگاني ندارند و به آنها شركت دارنده مي گويند.


6-مزايا و معايب ايجاد شركت مادر

بهره مندي از معافيتهاي مالياتي، محفوظ ماندن شخصيت حقوقي شركتهاي تابعه، كاهش ريسك به علت وجود شخصيت حقوقي جداگانه شركتهاي تابعه، امكان رعايت قوانين مختلف در كشورهاي ديگر به علت وجود شخصيت حقوقي مستقل شركتهاي تابعه، حذف عمليات پر هزينه انتقال عنوان مالكيت املاك، اگر برخي از عملايت سود كافي نداشته باشند، فقط كافي است شركت فرعي مربوطه، منحل شود. كه به طور خلاصه مي توانيم مهمترين مزاياي ايجاد شركت مادر را به مواردي چون كاهش ريسك، كنترل با مالكيت محدود و تفكيك حقوقي مورد عنايت قرار دهيم و از معايب تاسيس و تشكيل اين نوع شركتها مي توان به افزايش ماليات به طور نسبي اشاره نمود و نيز سهولت انحلال اجباري شركتهاي تابعه.

7-انواع شركتهاي هلدينگ و معرفي انواع روشهاي مديريتي مورد اعمال بر آنها

در مجموع چهار نوع شركت هلدينگ وجود دارد.
7-1-هلدينگ هايي كه از يك شركت بزرگ ايجاد شده اند مانند هلدينگ ايران خودرو
7-2-هلدينگهاي محصولي يعني همه شركتهاي آن يك نوع محصول توليد ميكنند
7-3-هلدينگهاي زنجيره تامين يعني همه شركتهاي آن در راستاي نيل به يك هدف مشترك فعاليتهاي گوناگون دارند مانند هلدينگهاي نفتي از عمليات اكتشاف تا پخش
7-4-هلدينگ مختلط يعني از شركتهايي با فعاليتهاي مختلف ايجاد شده است