ثبت شرکت های تبلیغاتی

 

 | ثبتت شرکت ها |  ثبت شرکت با مسئولیت محدود |  ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت تبلیغاتی سهامی خاص

حداقل سرمایه 100000 تومان
پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
پرداخت نقدی حداقل 35 درصد سرمایه
حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)

مدارک ثبت شرکت تبلیغاتی سهامی خاص

امضای اقرارنامه
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
کپی مدارک شناسایی: کارت ملی - شناسنامه
مدارک را به وکیل ثبت شرکت تبلیغاتی سهامی خاص تحویل دهید.

 

شرایط ثبت شرکت تبلیغاتی با مسئولیت محدود

وجود حد اقل 2 نفر عضو
تعهد یا پرداخت کل سرمایه
100,000 تومان سرمایه اولیه
پروسه زمانی ثبت = 1 ماه کاری

مدارک ثبت  شرکت تبلیغاتی با مسئولیت محدود

امضای اقرارنامه
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
کپی مدارک شناسایی: کپی شناسنامه و کارت ملی