ثبت شرکت تعاونی

 

 | ثبتت شرکت ها |  ثبت شرکت با مسئولیت محدود |  ثبت شرکت

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-  نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
3- خرید حداقل سهام در اساسنامه
4- عدم عضویت در شرکتهای تعاونی مشابه
5- نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
6- نوشتن تعهدنامه برای رعایت قوانین و مقررات تعاونی
خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمی‌توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد، ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو، ورثه او با وجود شرایط لازم عضو شرکت تعاونی محسوب می‌شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را بپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می‌گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود كه پس از كسر دیون وی به شرکت تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می‌شود

مراحل تاسیس شرکت های تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید. موسسین شرکت تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی‌ها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس‌های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود، شرکت نمایند.
هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت ثبت شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف‌های تاسیس شرکت تعاونی با هدف‌ها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارت‌های آنان در رشته فعالیت مورد نظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب‌های تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی

الف) برگ عدم سوء پیشینه
ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند.
اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم‌های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.